Piotr Skórski

 
    Już w trakcie studiów psychologicznych rozpocząłem 5-letnie szkolenie w zakresie psychoterapii w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Przez ten okres uzyskałem niezbędną wiedzę oraz uprawnienia do prowadzenia terapii. Ukończyłem również szkolenie z zakresu seksuologii w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego pod kierownictwem prof. dr hab. n. med. Zbigniewa Lwa-Starowicza. Obie te jednostki w sposób rzetelny przygotowały mnie do pracy z ludźmi i ich problemami.

    Doświadczenie zawodowe zdobywałem w takich jednostkach jak: Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Neuropsychiatryczny w Opolu; Centrum Terapii Nerwic w Mosznej - Zamek; Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 we Wrocławiu.

    W pracy zawodowej kieruję się zasadami Kodeksu Etyczno - Zawodowego Psychologa, oraz Kodeksu Etycznego Psychoterapeuty. Korzystam z regularnych superwizji prowadzonych przez rekomendowanych przez PTP superwizorów. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej.
 

Oferuję pomoc w zakresie:
- depresji
- problemów natury seksuologicznej
- problemów na tle nerwicowym
- zaburzeń osobowości
- terapii par
- zaburzeń obsesyjno - kompulsywnych
- zaburzeń odżywiania
- żałoby
- pogodzenia się z niepełnosprawnością fizyczną
- problemów w komunikacji z otoczeniem, wyobcowania
- poczucia zaniku własnych wartości
- potrzeby samorozwoju

Gabinet Psychologiczny Piotr Skórski