← Back

Czy terapeuta z kimś rozmawia o pacjentach?

Tak. Każdy kwalifikowany terapeuta poddaje swoją pracę superwizji. Jest to spotkanie ze specjalistą superwizorem, który ma na celu zwrócić uwagę terapeucie czy na pewno dobrze prowadzi terapię. Pomaga też zrozumieć niejasne wątki procesu terapeutycznego. W czasie superwizji nie używa się danych osobowych. Jeśli pacjent jest pod opieką psychiatry, terapeuta również z nim powinien się konsultować, by mieć całościowy obraz problemu. W przypadku terapii osób nieletnich, będących na utrzymaniu rodziców lub opiekunów, terapeuta rozmawia z nimi co jakiś czas (rodzice lub opiekunowie). Nie ujawnia treści terapii tylko swoje rozumienie problemu i procesu terapeutycznego. Terapeuta może zareagować bardziej bezpośrednio w przypadku podejrzenia próby samobójczej, działań przestępczych, ciężkich zachowań autoagresywnych lub agresji wobec innych.

           Gabinet Psychologiczny Piotr Skórski