← Back

Czy do terapii trzeba się przygotowywać?

Do spotkań psychoterapeutycznych, jak i do samej terapii w nurcie psychodynamicznym, nie trzeba się przygotowywać. Czasami, przy specyficznych zaburzeniach(np. obsesje, kompulsje, zab. odżywiania), może się pojawić prośba o prowadzenie dziennika, ale zostanie to wyjaśnione i omówione przez terapeutę. W samej terapii ważna jest motywacja i chęć zmiany. Nie trzeba na każdej sesji omawiać aktualnych zdarzeń, ważniejszym elementem jest kontekst emocjonalny, który udaje się ze spotkań wydobyć.

           Gabinet Psychologiczny Piotr Skórski