Piotr Skórski

O mnie

Już w trakcie studiów psychologicznych rozpocząłem 5-letnie szkolenie w zakresie psychoterapii w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Przez ten okres uzyskałem niezbędną wiedzę oraz uprawnienia do prowadzenia terapii. Ukończyłem również szkolenie z zakresu seksuologii w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego pod kierownictwem prof. dr hab. n. med. Zbigniewa Lwa-Starowicza. Obie te jednostki w sposób rzetelny przygotowały mnie do pracy z ludźmi i ich problemami. Doświadczenie zawodowe zdobywałem w takich jednostkach jak: Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Neuropsychiatryczny w Opolu; Centrum Terapii Nerwic w Mosznej - Zamek; Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 we Wrocławiu. W pracy zawodowej kieruję się zasadami Kodeksu Etyczno - Zawodowego Psychologa, oraz Kodeksu Etycznego Psychoterapeuty. Korzystam z regularnych superwizji prowadzonych przez rekomendowanych przez PTP superwizorów. 

Oferuję pomoc w zakresie: 
- depresji 
- problemów natury seksuologicznej 
- problemów na tle nerwicowym 
- zaburzeń osobowości 
- zaburzeń obsesyjno - kompulsywnych 
- zaburzeń odżywiania 
- żałoby 
- pogodzenia się z niepełnosprawnością fizyczną 
- problemów w komunikacji z otoczeniem, wyobcowania 
- poczucia zaniku własnych wartości 
- potrzeby samorozwoju
Szukaj